تخم‌مرغ پخته را با استفاده از وسایلی مختصر می‌توانید به شکل قلب درآورید.
برای تبدیل تخم‌مرغ پخته به شکل قلب مراحل زیر را دنبال کنید:
در مرحله اول:
به دو عدد کش، یک عدد سیخ چوبی و تکه‌ای کاغذ نیاز داریم.
در مرحله دوم:
تخم‌مرغ را روی کاغذ قرار داده و سیخ چوبی را روی طول تخم‌مرغ قرار داده و کمی فشار دهید.
در مرحله سوم:
دو طرف سیخ چوبی را با کش محکم کرده و چند دقیقه صبر کنید.
در مرحله چهارم:
با برداشتن سیخ چوبی و کش،‌ تخم‌مرغ پخته شده به صورت شکل شماره ۴ در‌می‌آید.
در مرحله پنجم:‌
تخم‌مرغ را مطابق عکس از دو طرف به سمت داخل فشار دهید.
در مرحله ششم:
تخم‌مرغ را از وسط به دو نیم تقسیم کرده، که به شکل قلب درخواهد آمد.
*تخم‌مرغ‌ قلبی شکل را می‌توانید با اشکال مختلفی از گوجه و خیارشور تزیین کرده و میل کنید.